Assegurances de salut amb copagament MÚTUACAT

Mútuacat ofereix una gran varietat d’assegurances mèdiques amb copagament. Aquestes tenen les màximes cobertures assistencials, però amb una prima més competitiva que la de les assegurances sense copagament. L’objectiu és que l’assegurat que menys ús fa de la pòlissa pagui una prima més ajustada i, com més ús en faci, pagui un import més gran a través de la part de copagament. És a dir, pagament per ús del servei. Les cobertures d’aquest tipus de productes són exactament les mateixes que les de les assegurances sense copagament.

Mútuacat disposa de dos tipus d’assegurança de salut amb copagament: Tot Salut Familiar Òptim i Tot Salut Familiar Clàssic.

Com funcionen les assegurances amb copagament de Mútuacat?

Les assegurances mèdiques amb copagament de Mútuacat funcionen de la següent manera: els assegurats poden acudir als especialistes mèdics o beneficiar-se qualsevol acte mèdic, sense cap tipus de límit, però cada vegada que utilitzi un servei mèdic haurà de pagar un petit import en concepte de copagament. L’assegurat pagarà la prima mensual afegint el import que tingui de copagament.

El funcionament de les assegurances mèdiques amb copagament és molt senzill. Quan un assegurat contracta una assegurança de salut amb copagament a través d’iSalud, a partir de la data d’efecte de l’assegurança, l’assegurat pot acudir a qualsevol especialista mèdic o realitzar-se una prova diagnòstica abonant una petita quantitat en concepte de copagament per cada acte mèdic. Els imports de copagament es detallaran a les condicions de la pòlissa quan es realitzi la contractació.

Actualment, les assegurances de salut amb copagament són cada vegada més valorades pels assegurats perquè permeten aconseguir importants estalvis, especialment quan els assegurats no van gaire sovint al metge.

Durant els darrers anys, aquest tipus de productes han tingut un increment molt important i, per tant, cada vegada són més coneguts i sol·licitats pels potencials assegurats. A iSalud podràs escollir l’assegurança de salut de Mútuacat amb copagament que millor s’adapti a les teves necessitats, i podrás accedir a més de 40.000 professionals mèdics i 10.000 centres mèdics concertats.

XAT MÈDIC iSalud inclòs

El médico en tu móvil

  • Exclusiu per a clients iSalud
  • Xateja amb especialistes les 24 hores
Descarrega't l'App:
 
 
 
 
 

Compara, Estalvia i Contracta

Et busquem les millors assegurances i els millors serveis
Afegeix o elimina persones a assegurar