Assegurança de Salut per a Pimes MÚTUACAT - Mútuacat

Assegurança de Salut per a Pimes MÚTUACAT

Les assegurances de salut privades per a petites empreses són un contracte concertat entre una empresa i una asseguradora, mitjançant la qual la companyia asseguradora dóna servei d’assistència sanitària als seus treballadors a canvi de la prima contractada en la pòlissa.

Les assegurances de salut privades per a pimes donen una gran confiança entre els treballadors i augmenten la imatge corporativa de l’empresa. A més a més, suposen un gran estalvi per a l’empresari perquè eviten l’absentisme laboral generat pels retards de la sanitat pública en el diagnòstic de malalties, tractaments i temps d’espera en les intervencions quirúrgiques. Com a avantatge addicional, cal afegir que l’import que paga l’empresari quan contracta una assegurança privada per a la empresa és totalment deduïble en l’Impost de Societats.

Les asseguradores adapten la pòlissa de l’assegurança privada d’empresa a les necessitats de cada empresari i treballador, per la qual cosa es poden contractar les cobertures pertinents i necessàries en cada cas.

Com a norma general, les assegurances per a pimes cobreixen totes les especialitats mèdiques, intervencions quirúrgiques i tractaments terapèutics. A més a més, el pacient disposa d’una habitació individual amb llit per a l’acompanyant.

Quines cobertures inclouen les assegurances per a pimes iSalud?

Una de les millors cobertures que ofereixen les assegurances per a pimes d’iSalud és que els assegurats poden accedir a les tecnologies mèdiques més innovadores, gràcies a les quals es poden detectar algunes malalties amb més rapidesa i precisió, raó per la qual es facilita la recuperació del pacient en un termini més curt de temps.

Entre les cobertures, també podem trobar servei d’atenció a l’embaràs, molt important per a les treballadores d’una empresa. A més a més, les assegurances sovint disposen d’un servei d’atenció telefònica per a urgències les 24 hores del dia, essencial per a la resolució de dubtes i la gestió administrativa de cites mèdiques.

Aquest tipus d’assegurança també cobreix el servei d’urgències, inclòs el d’urgències internacionals en cas que el pacient sigui a l’estranger.

Assegurança de Salut per a Pimes MÚTUACAT

Informació de l'empresa

Informació de la pòlissa

Tipus de col·lectiu

Dades de la persona de contacte

* Camps obligatoris