Assegurança de Salut per Empreses MÚTUACAT - Mútuacat

Assegurança de Salut per Empreses MÚTUACAT

L’assegurança de salut privada per a empreses és sovint una forma avantatjosa perquè les companyies ofereixin cobertura sanitària als seus treballadors de forma col·lectiva, atès que la característica principal d’aquesta assegurança és la d’un preu molt més reduït.

Així, en les assegurances per a empreses són aquestes les que s’encarreguen de negociar les condicions amb l’assegurança pertinent perquè, més tard, siguin els treballadors interessats els que es beneficiïn de les cobertures que, a més a més, es poden ampliar per a familiars de primer grau. També és habitual que s’ofereixi l’assegurança com a part del contracte de treball, ja inclòs en les condicions laborals com un plus.

Així, per exemple, les empreses podran deduir-se el 100% de la despesa de contractació de l’assegurança en l’impost de societats. Els treballadors, per la seva banda, poden gaudir d’avantatges com l’eliminació dels copagaments o l’exempció dels qüestionaris de salut.

Amb tots els avantatges fiscals i sanitaris que ja hem assenyalat, les cobertures de les assegurances de salut privades per a empreses d’iSalud tenen les mateixes característiques que les de les assegurances individuals, tot i que les companyies sovint fan un estudi abans de la contractació per esclarir el tipus de treball i activitat que es desenvolupa en l'empresa i ajustar les cobertures de la millor manera. Així mateix, és molt més fàcil accedir a cobertures més cares gràcies al seu caràcter col·lectiu, per la qual cosa, per norma general, les assegurances d'aquest tipus sovint ofereixen millors prestacions que les individuals o familiars a un preu més baix.

La contractació d’aquesta assegurança de salut és avantatjosa perquè inclou deduccions fiscals tant per a l’empresa com per al treballador, a part del preu competitiu de contractació.

Assegurança de Salut per Empreses MÚTUACAT

Informació de l'empresa

Informació de la pòlissa

Tipus de col·lectiu

Dades de la persona de contacte

* Camps obligatoris